Gulbju karaliene. Lietuviešu tautas pasakas


Izdeva Liesma 1966.g. Zemnieks, lapsa un vilks    ; Kā lapsa vilkam kažoku šuva  ; Vilks un lapsa ; Lapsas ragaviņas ; Kā zaķis ar vilku tiesājās    ; Lapsa, vilks un zaķis  ; Lapsa un krūze  ; Suns par ādmini ; Stārķis un dzērve ; Vēzis un vārna ; Runcis un zaķis ; Kaķis un gailis ; Debesis gāžas ; Zvēri sūdz grēkus ; Vērša būda ; Gailis, suns un lapsa ; Suņa un vilka draudzība    ; Kaza un vilks ; Kā vilks sadomāja maizi cept  ; Kārklu grīstes telēns ; Vīrs, lācis un lapsa ; Vilks un skroderis ; Kā klaušinieks lāci mācījis vijoli spēlēt ;  Kaza — pa pusei plūkāta, pa pusei plucināta   ; Ezis un kungs ; Kā gailītis kunga muižu grāva ; Aņute ; Egle — zalkšu karaliene ; Kā puisis velnus uz elli dzina ; Sigute ; Govs par vērpēju ; Čužuks ; Deviņi bāliņi un viena māsa ; Bārenis un raganas ; Trīs brāji ; Bārenīte Elenīte un viņas brālītis aventiņš    ; Liktenis  ; Gulbju karaliene ; Zeltmatītis un Zeltzvaigznīte ; Pasaka par trim māsām ; Zalktis un divas māsas ; Zirņu bradātājs ; Divpadsmit brāļu — divpadsmit melnu kraukļu  ; Princese un Saules meita ; Apburtā meitene un pūķis ; Pērkons un kunigaikša meita ; Par diviem brāļiem, kas bija līdzīgi viens otram  ; Muļķītis ; Lidojošais kuģis ; Dzīvnieku valoda ; Dzelzs vilks ; Jauneklis un čūska ; Divas dejotājas ; Lāča būdiņa ; Bārenīte un īkšķīši ; Pelnrušķis ; Pats ; Vecis un velns ; Lietus un vējš ; Vīrs un velns ; Namdaris uzvar raganu, Pērkonu un velnu   ; Sieva velnam uz ragiem ; Nabagais un alkatīgais ; Nāve par kūmu ; Negantā sieva ; Puisis un velns ; Trīs brāļi ; Vaska ķēvīte un biešu ratiņi ; Melis ; Kā reiz vecītis ar vecenīti bija saķīvējušies Kā zemnieks pie kunga brokastīs gāja   ; Divi mēji ; Zaķu gans  ; Vēzis par dziedātāju ; Kad jauns biju ; Kā trīs brāļi vepri kāva ; Bārenis un milzis ; Par milzi — kalēja dēlu ; Mantrausis un muļķis ; Gudrā meita ; Trīs laimes ; Gudrais zemnieks ; Gans un mācītājs ; Kāpēc man nekā nav? ; Plikpēteris ; Knipis ; Kā puisis ar kungu norēķinājās ; Gudrā atraitne ; Kas jauns dzimtajā pusē?  ; Dieva pavārs ; Apsveikums ; Zoss dalīšana ; Atrastā manta ; Tamužines un Imbares velnēni ; Par trim ratniekiem ; Akmens par liecinieku ; Kurš bija vislielākais? ; Slinkā sieva ; Liekēdis dēls ; Par viltīgo sulaini ; Liesmiņa un dzirkstelīte ; Bērnu pasaka  ; Svilgaivītis un suņuburkšķis ; Lēcas  ; Pūķis ; Kā laumas nabaga sievas bērnu šūpoja  ; Laumas par vērpējām ; Papardes zieds ; Kāpēc saule spīd dienā, bet mēness naktī ; Aklais osis ; Jons un kungs  ; Putnu karalis ; Ķesteris par svēto Jurģi ; Kāpēc dzeguze bērnus neperē  ; Cīrulis un krupis ; Strīds par trim klaipiem ; Sikspārnis, dadzis un tilbīte ; Kādēļ kurmis pa ceļu nestaigā  ; Vardes un saule ; Vilks par bajāru

indexarhīvs  /   yandex  /  mega

Advertisements
Publicēts iekš BĒRNIEM, Pasakas | Birkas , , | Komentēt

Zenta Mauriņa. Uzdrīkstēšanās


Izlase 1929-1944: Pavasara dvēsele ; Lauztā priede ; Sveiciens Lūcijai Garūtai ; Sveiciens prof. J. Endzelīnam ; Baltā latviete — Aija Bertrāne ; Zelta putns ; Divas saules ; Somu nacionālās kultūras simbols ; Ibsena Brands Pērs Gints un Solveiga  ; Liepu lapu laipa  ; Fragmenti no grāmatas «Dante tagadnes cilvēka skatījumā»  ; Fatums ; Kad es ilgojos dzimtenes  ; Kosma pielūdzējs ; Izskaņa ; Sigrijas Unsetes pasaulē  ; Rainers Marija Rilke ; Egotisma filozofija ; Bezgalības alcējs ; Dzīvības un nāves domas Martēns di Gārs — miera dons Kihots . Montēņs — esejas dižmeistars un līdzsvarotais dzīves piepildītājs ; Voltērs — žultainais ideālists ; Gēte un fon Steina kundze ; Traģiskā skaistums

Šī ir latviešu ievērojamās literātes un kultūras darbinieces Zentas Mauriņas (1897—1978) pirmā rakstu izlase, kas tiek izdota dzimtenē. Tajā apkopoti raksti, esejas, kultūrvēsturiskas studijas no 1929. līdz 1944. gadam. Izlase iepazīstina ar Z. Mauriņas plašo garīgo apvārsni, dziļajām zināšanām latviešu un cittautu literatūras vēsturē, sniedz priekšstatu par viņas savdabīgo esejistes stilu.

indexarhīvs  /   yandex  /  mega

Publicēts iekš LATVIEŠU RAKSTNIEKI, Mauriņa Zenta | Birkas , | Komentēt

Zenta Mauriņa. Pārdomas un ieceres


Eseju krājums:  Sievišķības ideāls pagātnē un tagadnē . Impresionisms un ekspresionisms .Futūrisms un Majakovskis ; Mūsu laikmeta cilvēks;  Sigridas Undsetes pasaule ; Islandietis Gunnars Gunnarsons ; ; Rainers Maria Rilke; Hansis Karoša ; Lauztā priede — E. Dārziņa piemiņai ; Dieviņa velniņš — J. Ezeriņa piemiņai ; Nokvēpušais līdumnieks — A. Saulieša piemiņai . Pavasara dvēsele — Fr. Bārdas piemiņai

indexarhīvs  /   yandex  /  mega

Advertisements
Publicēts iekš LATVIEŠU RAKSTNIEKI, Mauriņa Zenta | Birkas , | Komentēt

Zenta Mauriņa. Septiņi viesi


Vienas nedēļas stāsts. Tēva acis ; Divas māsas ; Kukažiņa nemirst ; Melnās sievietes stāsts ; Noziedzniece ; Novītusi orchideja ; Paters Benedikts

indexarhīvs  /   yandex  /  mega

Advertisements
Publicēts iekš LATVIEŠU RAKSTNIEKI, Mauriņa Zenta | Birkas , | Komentēt

Zenta Mauriņa. Sākumā bija prieks.


Ziemsvētku stāsti un apceres. Saturā: Jēzusbērna smaids ; Jēzusbērns jūras dzelmē ; Ziemsvētku viesis ; Sauja dzimtenes zemes ;  ”„Atmetiet šaubas, aizmirstiet rūpes’ ; Dzimtenes kalns ; Un sākumā bija prieks ; Bēthovena Ziemsvētki ; Nenodzēšamā svece ; „Balts sniedziņš snieg uz skujiņām” Sapnis Ziemsvētku nakti ; Simtu cepu kukulīšu ; Egles krusts

indexarhīvs  /   yandex  /  mega

Advertisements
Publicēts iekš LATVIEŠU RAKSTNIEKI, Mauriņa Zenta | Birkas , | Komentēt

Zenta Mauriņa. Divas kultūras saknes


Eseja. “Ticība mūsu tautas dzintara kodolam mani pamudinājusi šo 1944. gadā publicēto eseju izdot jaunā izdevumā.”

indexarhīvs  /   yandex  /  mega

Advertisements
Publicēts iekš LATVIEŠU RAKSTNIEKI, Mauriņa Zenta | Birkas , | Komentēt

Andžejs Čehovičs. Septiņi grūti gadi


Antikomunistiskās raidstacijas «Brīvā Eiropa» atmaskošanā izcila loma ir poļu izlūkam, šīs grāmatas autoram Andžejam Čehovičam. Savās atminās viņš stāsta, kā septiņu gadu laikā Polijas Tautas Republikas drošības dienesta speciālā uzdevumā uzturējies Vācijas Federatīvajā Republikā un strādājis raidstacijas «BrĪvā Eiropa» poļu sekcijā. Darbā spilgti atklāta izlūka grūtā un sarežģītā ikdiena, kas saistīta ar nepārtrauktu risku. Grāmatas bagātais faktu materiāls uzskatāmi atsedz ideoloģisko diversiju intrigas, kuras ar raidstacijas palīdzību pret sociālistiskajām valstīm vērpj dažādi izlūkdienesti. Paredzēta plašam lasītāju lokam.

indexarhīvs  /   yandex  /  mega

Advertisements
Publicēts iekš PIEDZĪVOJUMU ROMĀNI, Politika | Birkas , | Komentēt

Almanahs-1961. Jauno vārds


Sastādītājs Arvīds Skalbe. Almanahā dažādu latviešu dzejnieku dzejoļi un Regīnas Ezeras romāns Zem pavasara debesīm, kā arī Ievas Pogas, Alises Ekas, Valtera Zālīša stāsti un Jura Lasmaņa luga Pērles sirds

Literārs almanahs 1961: JĀNIS SIRMBĀRDIS Dzejoļi ; Rītdienas balss ; Gaišais gājums ; Darbs ;  Pretī mājām, kur vēl māju nav ; Dziesmai ; Plašumu zeme ; Kalve  ; Mātes atbilde ; VIKTORS ANTONOVIČS Dzejoļi ; Uguns ; Divpadsmit mēneši  ; Sienāža dziesma ; Pielīdējs ; HARIJS SKUJA Dzejoju cikls ; Dziesma par Tālajiem Ziemeļiem ; RUTA VENTA Altaja iespaidi ; Altajs ; Čulišmana ; Baikāls  ; Mirušais ezers ; Krācēs  ; Zelta ezers ; ČEHU ZEMĒ AUSTRA AUMALE Dzejoļi ; Zelta ieliņa ; Rātsnama pulkstenis    ; Kārļa tilts  ; Stahovā  ; Pie kausa ; Čehu stikls ; MAIJA LEJAS-KRŪMIŅA Dzejoļi ; Slovākijā, Slovākijā ; Kalnu magones ; Vīrs no Slovākijas kalniem Lietus pār Prāgu  Visu nakti sauca kaijas   ; Cehoslovakijai ; REGINA EZERA Romāns Zem pavasara debesīm    ; IMANTS LASMANIS Dzejoļi ; Kā vēl nekad man dārga dzimtene ; Ar tevi un bez tevis    , ; Spoks no vergu laikiem   ; IEVA POGA Pasakas ; ERNA VOLClTE Dzejoļi ; LIDIJA SMILGA Dzejoli ; Vecā priede ; Vakars pie Aiviekstes  Pavasaris ; AUSMA PORMALE Dzejoļi ; Vaidava ; Maniem zēniem    ; Tev  ; Satikšanās ar pavasari  Pilngadības svētku ritā  ; AINA MIGLA Dzejoļi ; VITAUTS ĻŪDĒNS Dzejoļi ; Piliens ; Nemiers ; Putnu bērni  Sniegi kūst  ; Antracīts ; Ekskavatori ; Agrā sēja ; Pavasara pasaka  Slaista laime ; ARVĪDS PLAUDIS Dzejoli ; Cilvēce — kuģis  ; Zinātnes pils  ; Vilnim ; Vislielākais gods  ; Apvainotais ; Fragments kādā biogrāfijā  Kādam lektoram  Bēres  ; Apse  ; Saules stars ; ARNOLDS REIMANIS ; Soneti mīlestībai    ; VIJA SALNA Dzejoļu cikls ; Klintājos, sniegājos, ledājos  JANA MOORA Dzejoju cikls ; Par jūru un kādām acīm    ; ALBERTS LOCMELIS Dzejoli bērniem ; Trakulis ; Pa mežu iet mazs sēņotājs   ; Vārds ; Saruna  ; Negaiss istabā ; ALISE EKA Stāsts  Divi portreti ; PETERIS BREIKŠS Dzejolis ; Četri vīri ; ZIEDONIS PURVS Sadzīves dziesmas ; Mūžs  ; IVARS ŪDRIS Dzejoļi ; Ziema jau otrā pusē     ; Negaidītais mats ; Zilajā svētdienā  ; Nemiera alkās ; Pirmais  ; Saki, sirds! ; Zem rudens debesīm     ; Rudenīgā birzī ; Kristalzieds ; Vakara noskaņa ; JĀNIS BREICIS Dzejoļi ; Liesmas pār atmatām     ; Tā diena gaiša bij ; Tavas rokas ; Mana ikdiena ; Jūlijā ; LUDMILA AZAROVA Dzejoļi (Atdzejojusi Ārija Elksne) ; Vecais tilts ; Rudens miglas       ; Siena pļauja ; Aprīļa sniegs ; Artilērijas diena ; Asfalts ; Rīga  ; Ledlauzis guļ ; Biedrs  ; VALTERS ZĀLĪTIS Miniatūru cikls. Pavasara ceļos ; JURIS LASMANIS Luga Pērles sirds 

indexarhīvs  /   yandex  /  mega

Advertisements
Publicēts iekš LATVIEŠU RAKSTNIEKI | Birkas , | Komentēt

Māris Čaklais. Lapas balss


Dzeja:  I ; Sākums ; Dzeguzes balss ; Diļļu diena ; Tas kaķēns… ; Sens notikums ; Lauvmutīte ; Vasaras cepure ; Viršu laiks ; Ķeizarkroņi ; …varbūt nodoms? bet varbūt jau… ; Sienāzi, sienāzi, nospēlē ; Pēdējais zaķēns ; Lapkritis ; Rudeņa rītā puķe nomira… ; Dārzs ziemā ; II ; Raspodiņi, spogulīši ; Jāņa Sarkanābola piemiņai ; Kā saule riet un mēness riet… ; Reiz ; Vecenīte ar ģitāru ; cilvēks norietēja aiz mežiem ; Rekviēms. Poēmas fragments ; Kā bērni guļ ; Priecīga elēģija Elītim ; Āboli krīt, ābele skatās ; Cik labi, ka ir logi… ; Ādams ; III ; Zivju valoda ; Meža notikums ; Joks ; Marts kantorī ; Ierēdnis pļavā ; Un kuģis iet, un upe saputo ; Naivs uzaicinājums ; piedodiet baložiem ; Aizaugošais ezers ; Dziesma par Vecāķiem ; IV ; No “Vecrīgas grafikām” ;     Ko svari pa nakti dara ;     Vīnu kunga romance ;     Līkās ielas pārdēvēšana ; V ; Kuldīgai ; Uz zemeslodes zem saules… ; Kaugurieši ; Izkapts ābelē ; 47. gada Kurzemes balāde ; Raiņa motīvs ; Ērkšķogu vīns ; Tautas acis ; VI ; Romas motīvi ;     1. Vakars. Lielpilsētas pagalms ;     2. Ēnas veselas ;     3. Hamlets — 68 ; Tai tālajā Parīzē ;  VII  ; Uzdāvini man ; Putenī ; atvadīšanās no lauku krāsniņas ; Lapsas sirds ; Kamēr tu biji projām ; Zagļu stundā kad zagļi guļ ; VIII ; Aicinājums ; Ūdens, ko piedzeram klāt ; Tradicionāls dzejolis ; Par zemes dziesmu ; Eduardam Veidenbaumam ; Šūpojos šūpolēs sarautās šūpolēs ; Dienišķā maize ; Pie savām liestēm ; Vecais Minhauzens ; Viens vakars Brīvdabas muzejā. Anno 1964. ; Tas brīdis ; Taureņu kapsēta ; Šīsvasaras pēdējā peldēšanās

indexarhīvs  /   yandex  /  mega

Advertisements
Publicēts iekš DZEJA un DRAMATURĢIJA, LATVIEŠU RAKSTNIEKI | Birkas , | Komentēt

Teodors Dreizers. Važas – izlase:


Ida Hošavuta ; Viesulis ; Oliva Branda ; Važas ; Lamatas

indexarhīvs  /   yandex  /  mega

Advertisements
Publicēts iekš MĪLESTĪBAS ROMĀNI, PIEDZĪVOJUMU ROMĀNI | Birkas , , | Komentēt