Category Archives: Jurisprudence

V. Miezis J. Nikiforovs. Kriminālista rokasgrāmata


Priekšmetu un objektu apraksti. Latvijas Policijas Akadēmija Kriminālistikas katedra Rīga        1997. Rokasgrāmata paredzēta LPA studentiem praktiskās kriminālistikas nodarbībās un izstrādājot praktikumus, kā arī policijas, prokuratūras un citu tiesībsargājošo institūciju darbiniekiem, kuriem, veicot pirmstiesas un tiesas izmeklēšanu, protokolos precīzi un vienveidīgi … Turpināt lasīt

Publicēts iekš Jurisprudence, LATVIEŠU RAKSTNIEKI, Politika | Birkas , , | Komentēt

Vladimirs Bukovskis. Civilprocesa mācības grāmata


Dr. jur. Vladimirs Bukovskis Latvijas Universitātes Civilprocesa katedras profesors. Rīgā, 1935. g. indexarhīvs    yandex     mega  

Publicēts iekš Jurisprudence | Komentēt

Civilprocesa likums (1938. g. izd., 1939. g. iespied.) ar paskaidrojumiem


Sastādījuši: Senators F. Konradi, Tiesu palatas Civildepartamenta priekšsēdētājs T. Zvejnieks un c. Civilprocesa likums (1938. g. izd., 1939. g. iespied.) ar paskaidrojumiem — izvilkumiem no Latvijas Senata un Tiesu palatas spriedumiem un no attiecīgās zinātniskās literatūras, kā ari dažiem aizrādījumiem uz … Turpināt lasīt

Publicēts iekš Jurisprudence | Komentēt

Prof. Dr. jur. Kārlis Dišlers. Ievads administratīvo tiesību zinātnē


Dzimis Lielsātiņu pagasta (citos avotos saukts par Lielsatiķu pagastu) Lejaslaucinieku mājās saimnieka Ērmaņa Dišlera ģimenē. Mācījies Gaiķu pagasta skolā, 1896. gadā beidzis Tukuma pilsētas skolu. Gadu vēlāk — 1897. gadā — beidzis skolotāju semināru un sācis tautskolotāja darbu, vēl esot … Turpināt lasīt

Publicēts iekš Jurisprudence | Birkas , | Komentēt

Izvilkumi no Latvijas senāta civilā kasācijas departamenta spriedumiem 1933. g.i.


Astotais turpinājums ar alfabētisko rādītāju, rādītāju pievestiem spriedumiem un likumu rādītāju. Sastādījuši: Senators F. Konradi un Rīgas Apgabaltiesas loceklis A. Walter Izdevniecība „Jurists“ 1933 indexarhīvs    yandex      mega

Publicēts iekš Jurisprudence | Birkas , | Komentēt

Padomju Sociālistisko Republiku Savienības konstitūcija (pamatlikums)


PSRS konstitūcija indexarhīvs    yandex      mega

Publicēts iekš Jurisprudence | Birkas | Komentēt

Juris Bojārs. Starptautiskās tiesības


Šī darba autors ir profesors, habilitētais tiesību zinātņu doktors, Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķis, LU Starptautisko attiecību un diplomātijas katedras vadītājs Juris Bojārs. Izdevumos analizēti dažādi starptautiskie dokumenti, kas pētīti Dāga Hammeršelda bibliotēkā, ANO literatūras un dokumentu depozitārijā, Upsalas Universitātē, Starptautisko … Turpināt lasīt

Publicēts iekš Jurisprudence, LATVIEŠU RAKSTNIEKI | Birkas , | Komentēt

Juris Bojārs. Starptautiskās privāttiesības


Jura Bojāra monogrāfija “Starptautiskās privāttiesības” ir mācību grāmatajuridisko fakultāšu studentiem, maģistrantiem un doktorandiem un arī izziņas līdzeklis zinātniekiem, praktizējošajiem diplomātiem un juristiem, īpaši tiesnešiem, arbitriem, advokātiem un juriskonsultiem. Šis starptautisko privāttiesību kurss ir pirmā viena autora sacerēta monogrāfija Latvijas vēsturē, … Turpināt lasīt

Publicēts iekš Jurisprudence, LATVIEŠU RAKSTNIEKI | Birkas , | Komentēt

Autoru kolektīvs. Vietējo Civillikumu Kopojums. III. daļa 1928.g


(Vietējo likumu kopojuma III. daļa.) Tulkojums ar pārgrozījumiem un papildinājumiem, kas izdoti līdz 1927. g. 31. decembrim, un ar dažiem paskaidrojumiem. Tieslietu ministrijas sevišķas komisijas sagatavojumā. PDF: indexarhīvs     yandex     mega fB2: indexarhīvs    yandex      mega Msword: … Turpināt lasīt

Publicēts iekš Jurisprudence | Birkas , | Komentēt