Category Archives: Mācību

Andris Zvejnieks. Sociālās attīstības modeļi


Lekciju konspekts „Sociālās attīstības modeļi” ir autora viedoklis par programmā ietverto tēmu teorētiskajām nostādnēm, paredzot, ka aktuālie un situatīvie jautājumi tiks apskatīti auditorijas lekcijās un risināti praktiskajās nodarbībās. Jāuzsver, ka šajā lekciju konspektā atspoguļoti atšķirīgi, pat pretrunīgi uzskati par vieniem … Turpināt lasīt

Publicēts iekš FILOZOFIJA PSIHOLOGIJA, LATVIEŠU RAKSTNIEKI, Mācību | Birkas , | Komentēt

Aleksejs Vorobjovs. Sociālā psiholoģija


Teorētiskie pamati. Eksperimentāls mācību līdzeklis sociālās psiholoģijas teorētiskajos pamatos. Doc: https://yadi.sk/d/fra5JpPhyYEku

Publicēts iekš FILOZOFIJA PSIHOLOGIJA, Mācību | Birkas , | Komentēt

Konstantīns Ušinskis. Pedagoģisko rakstu izlase


Izlasē ievietoti ievērojamā krievu pedagoga K. Ušinska svarīgākie darbi par audzināšanas un mācīšanas jautājumiem. Tajos aplūkotas pamat izglītības, satura un metodikas problēmas, audzināšanas teorijas jautājumi, skolotajā personības loma mācīšanas darbā. Izlase domāta skolotājiem, tautas izglītības darbiniekiem, pedagoģisko mācību iestāžu studentiem. … Turpināt lasīt

Publicēts iekš FILOZOFIJA PSIHOLOGIJA, KRIEVU RAKSTNIEKI, Mācību | Birkas , | Komentēt

Latvijas Lauksaimniecības Akadēmijas profesors Fr.Neilands. Piens un piena rūpniecība


Latvijas  teritorijā  piena  rūpniecībai  ir  dabisks  pamats.  Mūsu  zemes  klimatiskie,  ģeogrāfiskie  un  saimnieciskie  apstākļi  ir  piemēroti  un  labvēlīgi  piensaimniecības plašai  attīstībai. Ar  335  attēliem. Atļauta par mācības grāmatu LL Akadēmijā. Grāmatu apgāds 1946 Pdf: https://yadi.sk/i/-Yq25XcJxBC2u

Publicēts iekš LATVIEŠU RAKSTNIEKI, Mācību, POPULĀRZINĀTNISKI | Birkas , | Komentēt

Pusaudžiem par intīmo


Rokasgrāmata skolotājiem Aktivitātes darbam klasē https://yadi.sk/i/Zmvvk3zUwrDaG

Publicēts iekš BĒRNIEM, MEDICĪNA ĀRSTNIECĪBAS AUGI, Mācību | Birkas | Komentēt

Virsleitn. Ādolfs Kontrovskis. Bruņoto spēku kvalitatīvā un skaitliskā nozīme karā


Cik vilinošas arī būtu cerības uz mūžīgu mieru zemes virsū, tomēr bruņotā cīņa vēl ilgus gadus būs tautu likteņu galvenā noteicēja. Neskatoties uz to, ka kultūras progress iet milzu soliem, cilvēces pirmdzimtā daba palikusi tā pati, varbūt pat ļaunāka, nekā … Turpināt lasīt

Publicēts iekš FILOZOFIJA PSIHOLOGIJA, LATVIEŠU RAKSTNIEKI, Mācību, Politika | Birkas , | Komentēt

Valdis Drinks. 360. eksperimenti ķīmijā


Grāmatā apkopoti 360 eksperimenti par vidusskolu un tehnikumu ķīmijas kursā ietilpstošās vielas galvenajiem jautājumiem. Daudziem eksperimentiem doti arī vairāki varianti. Sajā grāmatā ietilpst eksperimenti, kas izmantojami, apgūstot ķīmijas pro­grammās paredzēto vielu, kā arī eksperimenti, kurus var veikt ārpusklases darbā, pulciņu … Turpināt lasīt

Publicēts iekš Mācību, POPULĀRZINĀTNISKI, Tehnika fizika matemātika | Birkas , | Komentēt

Rihards Kārkls. Literatūras mācīšanas pamatprincipi


Grāmatā aplūkota skolēnu mācīšanas un audzināšanas procesa mijiedar­bība literatūras stundās Akcentēta literatūras nozīme skolēnu personības vei­došana., izklāstīti literatūras mācīšanas pamatprincipi vidusskolā. Grāmata domāta augstskolu filoloģijas fakultāšu studentiem. To varēs izmantot arī literatūras skolotāji. https://yadi.sk/i/wydDFeXmwndtn

Publicēts iekš FILOZOFIJA PSIHOLOGIJA, LATVIEŠU RAKSTNIEKI, Mācību | Birkas , | Komentēt

Jūlijs Aldersons. Zooloģija jautājumos un atbildēs


Šajā nelielajā grāmatiņā aizraujošā jautājumu un atbilžu formā izskaidroti visi tie zooloģijas jēdzieni, ar kuriem pamatskolēnam nākas saskarties, apgūstot bioloģijas kursu. Špikerī ir īsa informācija par augiem, sēnēm, baktērijām un citām dzīvajām būtnēm, par kurām skolēni ir mācījušies iepriekšējās klasēs, … Turpināt lasīt

Publicēts iekš DABA DZĪVNIEKI, LATVIEŠU RAKSTNIEKI, Mācību | Birkas , | Komentēt

Pēteris Laķis. Ievads socioloģijā


Lekciju kurss. Pēteris Laķis (1952-2003) Profesors, filozofijas doktors, habilitētais mākslas doktors Latvijas ZA korespondētājloceklis Latvijas Kultūras akadēmijas rektors (1991-2003) Socioloģijas priekšmets. Vara. Sociālā stratifikācija. Nabadzība. Sociālā mobilitāte. Sabiedrības sociāli demogrāfiskā diferenciācija. Ģimene. Izglītība. Darbs deviantā. Uzvedība un sociālā kontrole. Izmaiņas … Turpināt lasīt

Publicēts iekš FILOZOFIJA PSIHOLOGIJA, LATVIEŠU RAKSTNIEKI, Mācību | Birkas , | Komentēt