Category Archives: Tehnika fizika matemātika

Valdis Drinks. 360. eksperimenti ķīmijā


Grāmatā apkopoti 360 eksperimenti par vidusskolu un tehnikumu ķīmijas kursā ietilpstošās vielas galvenajiem jautājumiem. Daudziem eksperimentiem doti arī vairāki varianti. Sajā grāmatā ietilpst eksperimenti, kas izmantojami, apgūstot ķīmijas pro­grammās paredzēto vielu, kā arī eksperimenti, kurus var veikt ārpusklases darbā, pulciņu … Turpināt lasīt

Publicēts iekš Mācību, POPULĀRZINĀTNISKI, Tehnika fizika matemātika | Birkas , | Komentēt

Matvejs Kancenelenbogens. Nikolajs Lebedinskis. Mehāniskā ceha darbinieka rokasgrāmata (1964)


Rokasgrāmata satur ziņas par metālu un sa­kausējumu sastāvu un īpašībām, par to apstrādes metodēm. Sistematizēts izziņu materiāls par ražo­šanas organizāciju un tehnoloģiju, tehnoloģisko procesu tipizāciju, mehāniskās apstrādes precīzitāti un gludumu, dažādiem metināšanas, lodēšanas un līmēšanas veidiem. Dotas praktiskas re­komendācijas par … Turpināt lasīt

Publicēts iekš POPULĀRZINĀTNISKI, Tehnika fizika matemātika | Birkas , , | Komentēt

Jānis Ulpe, Lūcija Kupče. Koka un plastmasu konstrukcijas


Grāmatā aplūkota koka un plastmasu konstrukciju vēsturiskā attīs­tība, sniegtas ziņas par koka, saplākšņa un plastmasu fizikālajām un mehāniskajām īpašībām. Doti norādījumi, kā pasargāt koksni no trupēšanas un degšanas. Izklāstīti pamatprincipi koka un plastmasu kon­strukciju projektēšanā, aprēķinos un izgatavošanā saskaņā ar … Turpināt lasīt

Publicēts iekš POPULĀRZINĀTNISKI, Tehnika fizika matemātika | Birkas , , | Komentēt

Lilita Ozola. Koka konstrukciju projektēšana


saskaņā ar LVS EN 1995-1-1 Lilita Ozola –  Dr Sc.ing. LLU Būvkonstrukciju katedras docente Eirokoda ieviešana nesošo konstrukciju projektēšanas praksē Latvijā indexarhīvs / yandex / mega  

Publicēts iekš POPULĀRZINĀTNISKI, Tehnika fizika matemātika | Birkas , | Komentēt

Allens Apinis. Fizika


Djvu formāts. 1972 gada, otrais, pārstrādātais izdevums. Grāmata sarakstīta pēc augstskolu tehnisko fakultāšu fizikas kursa programmas un galvenokārt domāta šo fakultāšu neklātienes nodaļu studentiem. To var izmantot arī šo fakultāšu klātienes nodaļu, ka arī citu, piemēram, bioloģijas fakultāšu studenti, kuriem … Turpināt lasīt

Publicēts iekš POPULĀRZINĀTNISKI, Tehnika fizika matemātika | Birkas , | Komentēt

Tomass Romanovskis. Elektroniskie kabatas skaitļotāji


Fiziķa un fizikas didaktikas pamatlicēja LU, Tomasa Romanovska (1944.-2004.) pirmā grāmata par elektroniskajiem kabatas skaitļotājiem, kurus mūsdienās saucam par kalkulatoriem. Tā bija pirmā šīs jomas grāmata latviešu valodā un “daudziem cilvēkiem šī grāmata bija iedrošinājums un iespēja iepazīties ar jaunajām … Turpināt lasīt

Publicēts iekš POPULĀRZINĀTNISKI, Tehnika fizika matemātika | Birkas , | Komentēt

Seni padomi


Sastādītājs Juris Reiznieks. Zemkopība, dārzkopība un lopkopība. Virtuves saimniecība. Mājas tīrībai un kārtībai. Veselībai un labam izskatam. Tas der amatniekam. Šajā krājumā ievietoti praktiski padomi, kurus sastādītājs izrakstījis no dažādiem seniem izde­vumiem. Viņš galvenokārt izraudzījies tādus pado­mus, kas var noderēt … Turpināt lasīt

Publicēts iekš LATVIEŠU RAKSTNIEKI, POPULĀRZINĀTNISKI, Tehnika fizika matemātika | Birkas , | Komentēt

Mašīnmācība tehnikumiem


Autori: Ļetņiks Aleksandrs Ļeva d., Šifrins Danils Moiseja d. un Vrašeks Sergejs Pāvila d. Mācību grāmata sastādīta, piemērojoties 1957. gadā izdotajai «Mašīnmācības» kursa programai tehnikumiem, kur šo kursu pasniedz kā vispārtehnisko. Grāmata tiek sniegti atzinumi no hidraulikas, tehniskās termodinamikas un … Turpināt lasīt

Publicēts iekš POPULĀRZINĀTNISKI, Tehnika fizika matemātika | Komentēt

N.Kropivņickis, A.Kučers, R.Pugačova. Metālu tehnoloģija


Šajā mācību līdzeklī sniegtas ziņas par metālu mācību, metālu termisko apstrādi, melno un krāsaino metālu metalurģiju, liešanu, apstrādi ar spiedienu, lodēšanu un metināšanu, griešanu un atslēdzniekapstrādi, kā arī par metālu apstrādi ar elektrību un ultraskaņu. Dots galveno met Atgriešanas darbgaldu … Turpināt lasīt

Publicēts iekš POPULĀRZINĀTNISKI, Tehnika fizika matemātika | Komentēt

Eva Vinogradska. technisko zinātņu kandidāte. Tērauda termiskās apstrādes modernās metodes


Latvijas Valsts Izdevniecība  Rīgā 1957. Lai racionalāk izmantotu iegūtos metālus, labi jāzina to īpašības. Izpētīt metālu īpašības, kas atkarīgas no dau­dziem faktoriem, nav vienkāršs uzdevums. It sevišķi tas sakāms par sakausējumiem, kuru sastāvā ietilpst vairāki elementi, jo sakausējumu īpašības nevar … Turpināt lasīt

Publicēts iekš POPULĀRZINĀTNISKI, Tehnika fizika matemātika | Birkas , | Komentēt